top
EN | LV

DARBU IESNIEGŠANA

Festivāls 2ANNAS aicina iesniegt darbus sekojošās konkursa programmās:

 • Starptautiskā konkursa programma piedāvā jauno filmu veidotāju - filmu skolu studentu, absolventu un jauno profesionāļu veidotās īsfilmas no visas pasaules (režisora vecuma ierobežojums 18-29);
 • Baltijas īsfilmu skate piedāvā Baltijas valstīs – Lietuvā, Latvijā un Igaunijā producētās jauno filmu veidotāju īsfilmas (režisora vecuma ierobežojums 18-29 g.);
 • Zaļā Anna – starptautiska bērnu un jauniešu veidoto īsfilmu konkursa programma (vecumā līdz 18 g.).

1. Starptautiskā konkursa programma un Baltijas īsfilmu skate.

DARBU IESNIEGŠANA
Darbus festivālam var iesniegt filmu autori, producenti, filmu studijas un augstskolas.
Lai iesniegtu darbu šajās konkursa programmās, nepieciešams:

 1. Aizpildīt un apstiprināt festivāla pieteikuma anketu tiešsaistē;
 2. Jūsu anketā norādītā informācija tiks reģistrēta festivāla datu bāzē. Anketa printēšanai tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi;
 3. Izprintējiet saņemto anketu un kopā ar filmu sūtiet vai nesiet uz norādīto adresi:

Festivālam 2ANNAS
Annas ielā 2, Rīga
LV-1001, Latvija

Darbus festivālam var nosūtīt līdz 2007. gada 30. aprīlim (atnesot - līdz 7. maijam).
Iesniegtās darbu kopijas netiks atgrieztas (ja vēlaties savu darbu saņemt atpakaļ, lūgums sazināties ar festivāla organizatoriem).
NB! Aizpildot anketu, jums būs nepieciešams sekojošs materiāls:

 • Īss filmas apraksts angļu valodā;
 • Angļu subtitri (nav nepieciešami filmām latviešu un angļu valodā);
 • Kadrs no filmas (jpg formātā).

NOSACĪJUMI
Festivāla konkursa programmām var iesniegt īsfilmas jebkurā žanrā (spēlfilmas, animācija, mūzikas video u.c.), kas radītas pēdējo 2 gadu laikā un nepārsniedz 30 minūtes. Festivāls pieņem filmas, kas tikušas rādītas citos filmu festivālos. Darbus pieņem sekojošos formātos - DVD, DV, DVCAM, VHS, BETACAM SP/PAL.
Lūdzam anketā norādīt vienu – vēlamo konkursa programmu, kurā iesniedzat darbu. Festivāla atlases komisija patur tiesības iesniegto darbu demonstrēt citā konkursa programmā. Festivālā iespējams iesniegt viena režisora vairākas filmas.

ATLASE
Iesniegtie darbi tiks izvērtēti atbilstoši konkursa programmu kritērijiem. Par filmu iekļaušanu Starptautiskajā konkursa programmā vai Baltijas īsfilmu skatē līdz 2007. gada maijam lemj festivāla atlases komisija.
Darbi, kas netiks iekļauti konkursa programmās, tiks rādīti ārpus konkursa programmā “The Next Film”.

REZULTĀTI
No 2007. gada 10. maija festivāla mājas lapā tiks publicētas 2007. gada konkursa programmas. Konkursa programmu laureāti tiks informēti individuāli. Informācija par festivāla uzvarētājiem būs pieejama arī 2ANNU mājas lapā.

2. “Zaļā Anna”- starptautiskā bērnu un jauniešu konkursa programma.
DARBU IESNIEGŠANA
Darbus festivālam var iesniegt filmu autori, producenti, jauniešu filmu studijas un skolas.
Lai ieniegtu darbu “Zaļās Annas” konkursa programmā, nepieciešams:

 1. Atvērt un aizpildīt “Zaļās Annas” pieteikuma anketu;
 2. Izprintēt aizpildīto anketu;
 3. Izprintēto anketu kopā ar filmu sūtīt vai atnest uz norādīto adresi:

Festivālam 2ANNAS
Annas ielā 2, Rīga
LV-1001, Latvija

Darbus festivālam var nosūtīt līdz 2007. gada 30. aprīlim (atnesot - līdz 7. maijam).
Iesniegtās darbu kopijas netiks atgrieztas (ja vēlaties savu darbu saņemt atpakaļ, lūgums sazināties ar festivāla organizatoriem).
NB! Iesniedzot filmu, jums būs nepieciešams sekojošs materiāls:

 • Īss filmas apraksts latviešu valodā;
 • Angļu subtitri (nav nepieciešami filmām latviešu un angļu valodā);
 • Kadrs no filmas (jpg formātā).

NOSACĪJUMI
Festivāla konkursa programmām var iesniegt īsfilmas jebkurā žanrā (spēlfilmas, animācija, mūzikas video u.c.), kas radītas pēdējo 2 gadu laikā un nepārsniedz 30 minūtes. Festivāls pieņem filmas, kas tikušas rādītas citos filmu festivālos. Darbus pieņem sekojošos formātos - DVD, DV, DVCAM, VHS, BETACAM SP/PAL.
„Zaļās Annas” konkursa programmā iespējams iesniegt viena režisora vai filmas veidotāju vairākas filmas. Festivāla atlases komisija patur tiesības iesniegto darbu demonstrēt citā konkursa programmā.

ATLASE
Iesniegtie darbi tiks izvērtēti atbilstoši konkursa programmu kritērijiem. Par filmu iekļaušanu “Zaļās Annas” konkursa programmā līdz 2007. gada maijam lemj festivāla atlases komisija.
Darbi, kas netiks iekļauti konkursa programmās, tiks rādīti ārpus konkursa programmā “The Next Film”.

REZULTĀTI
No 2007. gada 10. maija festivāla mājas lapā tiks publicētas 2007. gada konkursa programmas. Konkursa programmu laureāti tiks informēti individuāli. Informācija par festivāla uzvarētājiem būs pieejama arī 2ANNU mājas lapā.